↑ Tillbaka till Nosework

Tävlingar i doftsök

När jag arrangerar en tävling i doftsök (med noseworkdofterna) antingen med min kollega Britt från Britts hundkurser eller någon annan samarbetspartner, brukar jag följa lite andra regler än de officiella. Du hittar dem här.

Nytt koncept för tävlingar i doftsök – fokus på vad du och din hund gör bra!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Inga minuspoäng ges i tävlingen.

Välj att tävla på enbart eukalyptus (grundnivå) eller både eukalyptus och lagerblad (fortsättningsnivå). Inget doftprov krävs och inte heller medlemskap i någon klubb.
Du behöver inte ha klarat grundnivå för att tävla på fortsättningsnivå.

Istället för klasser kommer vi att ha så kallade nivåer. Den första nivån är grundnivå och där får man veta antalet doftgömmor (1-3) i respektive moment. Enbart eukalyptus förekommer.
I momentet behållarsök kan behållarna vara av vilket slag som helst, alltså inte enbart kartonger. Inga medvetna störningar förekommer.

I fortsättningsnivå kan förekomma eukalyptus och/eller lagerblad. Här kan det finnas upp till fyra gömmor i respektive moment, men du får inte veta hur många. Det finns inga tomma områden, och därmed finns det minst en gömma i varje moment. Det kan finnas medvetet utlagda störningar. Föraren måste meddela >klart< när ekipaget har hittat alla gömmor som finns, och detta måste meddelas innan maxtiden gått ut för att ge poäng.

Det kommer att finnas en maxtid för varje moment.

I avancerad nivå kan det förekomma eukalyptus, lagerblad och/eller lavendel. Här kan det finnas okänt antal gömmor i respektive moment och du får inte veta hur många. Det kan även finnas tomma områden och medvetet utlagda störningar. Föraren måste meddela >klart< när ekipaget har hittat alla gömmor som finns eller om du bedömmer att området är tomt och detta måste meddelas innan maxtiden gått ut för att ge poäng.

Det kommer att finnas en maxtid för varje moment.

Inga minuspoäng ges över huvud taget (det vill säga inga fel för tassar på fordon eller krafsande etc) MEN om hunden rastar sig under ett moment avbryts momentet direkt. Eventuella gömmor och poäng hunden dittills fått i momentet kvarstår.

Något uppvärmningsområde finns inte, men det är tillåtet att använda sin egen smeller i anslutningen till parkeringen (ej i anslutning till tävlingsområdena).

Varje tävling innehåller 4 moment som kan vara inomhus, utomhus, fordon eller behållare, men alla moment behöver inte finnas på varje tävling. Det kan exempelvis innebära behållare, utomhus och två inomhus (men inget fordonssök).

I anmälan ska man ange vilket beteende hunden uppvisar när den hittar doft. Någon formell markering krävs inte, men föraren ska veta hur hunden meddelar att den hittat en gömma.

Poängsättning
Varje moment är värt 25 poäng. Poängen fördelas på antal gömmor och på fortsättningsnivå räknas >klart<-meddelandet med. Om det på grundnivå exempelvis finns en gömma är den värd 25 poäng; om det finns två är de värda 12,5 styck.

Förutom detta kommer en bedömning på vardera hundens sökarbete, förarens sökarbete och hundens markering att ske enligt nedan. (Det blir alltså tre betyg med maxpoäng 5 på varje.)rossnw2a

Poängen sammanfattas enligt följande:

1 p = otillräckligt

2 p = godtagbart

3 p = medelgott

4 p = mycket bra

5 p = utmärkt/felfritt

 

Om inget av följande fel inträffar kan poängen för varje del alltså bli 5 poäng:

Hundens markering: osäker, tveksam, otydlig, långt ifrån källan, åverkan på området

Hundens sökarbete: ofokuserad, passerar gömman upprepade gånger, distraherad av störning, struntar i förarens kommandon/anvisningar, förstör eller öppnar gömman, ingen markering, lämnar gömman efter markering, felmarkering (som föraren inte meddelar).

Förarens sökarbete: missförstår hundens beteendeförändringar (exempelvis att den hittar doft), dålig kontroll på koppel/lina, inkonsekvent sökplan, uppmuntrar hunden att markera innan den hittat gömman, behandlar hunden omilt eller hårdhänt, smittar ner området eller gömman, vidrör området utan tillstånd från domaren.

Vid resultatberäkningen kommer ekipaget att få ett snittbetyg på respektive delbedömning.